100 lat OSP Cisie??

Cisie jest jednym z najpiękniejszych sołectw naszej gminy, ma też ciekawą i długą historię. Większość z nas potrafi wymienić walory tej miejscowości: piękno przyrody, rozległe lasy. Jest też wiele ciekawych miejsc, jak dawna kapliczka czy wcześniej opisywany bunkier. Na terenie Cisia prężnie działa wiele organizacji i stowarzyszeń. Chyba każdy słyszał o sukcesach strażaków OSP Cisie w zawodach sportowo-pożarniczych. Również sama strażnica jest coraz lepiej wyposażona, a druhny i druhowie zaangażowani są w pracę na rzecz OSP i gminy. Historię tej jednostki można odnaleźć na stronie internetowej  www.ospcisie.com. Na początku XX wieku większość zabudowań na wsi było drewnianych, często powstawały pożary. Mieszkańcy gasili je we własnym zakresie. Najbliższa straż pożarna znajdowała się w Węglowicach, a powstała już w 1911 roku.

Poszukując historycznych informacji o Cisiu, udało mi się znaleźć bardzo interesującą notatkę z Gońca Częstochowskiego3 lipca 1918 roku, a mówi ona o założeniu Straży Ogniowej!!

CISIE. Założenie Straży Ogniowej
W
e wsi Cisie gm. Węglowice staraniem mieszkańców zostanie wkrótce zorganizowana Straż Ogniowa oraz orkiestra.

Przedstawienie
W niedzielę 7 b. m. odbędzie się tutaj przedstawienie amatorskie, dochód z którego przeznaczonym będzie na rzecz Straży Ogniowej.

Odgrywane przedstawienie mogło mieć tytuł „X Pawilon”. Był to jednoaktowy spektakl popularny w tamtym latach, odgrywany również w innych miejscowościach właśnie na rzecz straży.

Po odnalezieniu tego artykułu, chciałem znaleźć jakieś dodatkowe informacje o działalności straży zaraz po I Wojnie Światowej. Niestety, poszukiwania zakończyły się niepowodzeniem, nie natrafiłem na żadne nowe wiadomości, tym bardziej na dokumenty, nie wiadomo czy prekursorom pożarnictwa z Cisia udało się zorganizować w 1918 r.  Jedynie pojedyncze relacje mówiły, że straż działała już przed 1939 rokiem. Nie wiadomo jednak czy straż była całkiem społeczną inicjatywą, czy działała w jakiś strukturach… Poszukiwania porzuciłem na dłuższy czas. Niedawno w ręce wpadł mi późniejszy numer Gońca Częstochowskiego 11 października 1925 roku. Jest w nim mowa o lustracji straży pożarnych w powiecie częstochowskim. Z treścią można zapoznać się poniżej:

Straże ogniowe w pow. częstochowskim.

Jak stwierdziła lustracja Straży ogniowych w powiecie częstochowskim, do Straży bardzo dobrze zorganizowanych należą: Kłobucko, Poczesna, Przyrów, Staropole, Truskolasy, Lindów, Zwierzyniec, Wilkowiecko, Mykanów, Wrzosowa, Kamienica Polska, Krzepic i Starokrzepice.

W organizacji są Straże ogniowe w nast. miejscowościach: Grabówka, Popów, Dankowice, Bolesławów, Dźbów, Zrębice, Dług Kat, Olsztyn, Starcza, Rększowice, Turów, Mokra, Łojki, Wielki Bór, Górki, Złoty Potok, Małusy Wielkie i Cisie.

Na samym końcu zostało wymienione Cisie, nie ma pewności, że to nasze Cisie, ale jest kolejny trop, czyli owa lustracja. Jeśli były przeprowadzane takie spisy, może akurat uda się wzbogacić dzieje naszych jednostek OSP. Warto też zauważyć, że w spisie wymienione są również Łojki!

Poszukiwania zaczynam od początku i tutaj moja prośba do wszystkich interesujących się tematem straży pożarnej, którzy mogą mieć materiały i chcieliby się podzielić informacjami o działalności miejscowych jednostek straży pożarnych przed II Wojną Światową, może wspólnie udałoby się napisać nowy dział historii naszej gminy.

W bieżącym roku OSP Cisie obchodzi wspaniałą 70. rocznicę powstania jednostki. Serdecznie gratulujemy tak pięknego jubileuszu!

Źródła:

  • Goniec Częstochowski z 11 października 1925 r.
  • Goniec Częstochowski z 3 lipca 1918 r.
  • zdjęcie pochodzi ze strony www.ospcisie.com