IIWŚksiążkiokolice BlachowniXX wiek

Czołgi na przedmieściach

Wiele osób interesuje się historią II Wojny Światowej, przebiegiem walk na terenie naszej gminy, wydarzeniami w okolicach Blachowni w pierwszych dniach wojny. Do niedawna, fakty te mogliśmy poznawać jedynie z ustnych przekazów, bardzo skąpych publikacji prasowych, czy równie ubogich fragmentów książek dotyczących kampanii wrześniowej.

Sytuacja ta zmieniła się w 2015 roku, kiedy ukazało się II uzupełnione wydanie książki „Czołgi Na Przedmieściach. 7 Dywizja Piechoty w obronie Częstochowy 1-3 września 1939 roku”. Jej autorem jest niesamowity człowiek, pasjonat historii, prezes Stowarzyszenia Historycznego Reduta Częstochowa, autor niezliczonych publikacji i artykułów o walkach w okolicy Częstochowy – dr. Adam Kurus.

Autor przez wiele lat zbierał informacje o 7. Dywizji Piechoty, o działaniach wojennych na przedpolach Częstochowy od pierwszych godzin II Wojny Światowej. Dzięki ogromnej pasji, powstała wspaniała pozycja, którą każdy pasjonat historii powinien mieć w swojej biblioteczce.

W książce znajdziemy szczegółowe informacje o m.in.: warunkach geograficznych i znaczeniu strategicznym Częstochowy i okolic, pracach fortyfikacyjnych, mobilizacji, zadaniach 7 Dywizji Piechoty, siłach niemieckiej armii. W drugim rozdziale poznamy dokładnie przebieg bitw: pod Krzepicami, obronie Kłobucka, zaciętych starć pod Truskolasami i Wręczycą Wielką, obronie Herbów i wielu innych potyczek. Trzeci rozdział poświęcony jest najbliższym okolicom Częstochowy.

W publikacji znajdziemy dziesiątki niesamowitych i często nieznanych zdjęć, przedstawiających dramatyczny początek wojny na ziemi częstochowskiej. Autor wielu wywiadach wspominał, że jednym z najbardziej unikatowych zdjęć jest wykonane w Blachowni, które przedstawia pluton kolarzy z kompanii zwiadu 25 pp.

W książce nie ma rozdziału dotyczącego Blachowni, jednak w treści znajdziemy wiele informacji o przebiegu starć w Trzepizurach, Łojkach, Ottonowie, Wyrazowie i epizodach związanych z naszym miastem. Dzięki temu doskonale możemy sobie uzmysłowić, jaki przebieg miały tragiczne wydarzenia w najbliższych okolicach w pierwszych dniach tej najokrutniejszych z wojen.

Mogę zapewnić, że nigdzie indziej nie znajdziemy więcej, tak wyczerpujących informacji na temat działań wojennych w okolicach Częstochowy, czy relacji naocznych świadków, jak również zamieszczonych planów, ilustracji i fotografii. Cena pozycji może nie jest najniższa, ale za to dostajemy w zamian ponad 1 kg i aż 512 stron pięknych, bohaterskich i heroicznych historii, popartych dawnymi dokumentami.