książkiokolice Blachowni

Bataliony Chłopskie w Blachowni

Bataliony Chłopskie zostały utworzone w sierpniu 1940 roku. Do wiosny 1941 roku działały jako Chłopska Straż, zwana w konspiracji Chłostra. Była to zbrojna organizacja ruchu ludowego. BCh stanowiły po Armii Krajowej najliczniejszą organizacją walczącą z okupantem. Jej liczebność w 1944 roku sięgała blisko 170.000 członków.

Bataliony Chłopskie miały również swoje struktury na ziemiach obecnego powiatu częstochowskiego. Liczebność garnizonu Batalionów Chłopskich w obwodzie częstochowskim osiągnęła 2216 żołnierzy. Najwięcej żołnierzy BCh miały w Miedźnie – 330, Lipiu – 210, Popowie – 210, Opatowie – 158, Kamyku – 150.

W Blachowni działalność konspiracyjna była bardzo trudna, gdyż właśnie w naszym mieście utworzono powiat, a siedzibę miało tutaj gestapo. Niedaleko przebiegała dobrze strzeżona granica między Generalną Gubernią i III Rzeszą, w której znajdowała się Blachownia. Po mieście krążyły często patrole legitymujące wszystkich przechodniów. Mimo tego, w Blachowni działało wiele grup konspiracyjnych, także Bataliony Chłopskie miały swoich żołnierzy. W literaturze możemy znaleźć taką informacje: W pozostałych gminach: jak Blachownia, Dźbów, Poczesna, Rększowice, Przyrów, Kamienica Polska – było po kilku żołnierzy BCh, razem 68 osób.

O działaniach Batalionów Chłopskich w naszym regionie opowiada książka panów Zbigniewa Grządzielskiego i Kazimierza Marczyka: BCh powstanie, działalność i walka zbrojna Batalionów cChłopskich w latach 1940-1945 na terenach województwa częstochowskiego, wydana 1983 roku w Częstochowie.

W książce znajdziemy informacje o strukturze organizacyjnej BCh, problemach ze zdobywaniem broni, współpracy z AK, także o przeprowadzanych akcjach zbrojnych w rejonie Częstochowy i innych przedsięwzięciach w walce z okupantem. Właśnie z tej publikacji pochodzi informacja o tym, że w Blachowni działali BChowcy. Jest też fragment mówiący o poczynaniach okupantów w naszym mieście, którzy szkolili dywersantów, aby przenikali do oddziałów partyzanckich:

Do walki z ruchem partyzanckim przygotowali Niemcy specjalną kadrę konfidentów i dywersantów, rekrutowaną spośród volksdeutschów i renegatów Polaków. W Blachowni, leżącej tuż za granicą Generalnej Guberni zlokalizowali Niemcy punkt werbowania agentów przerzucanych po przeszkoleniu do szeregów ruchu oporu. Wywiad BCh powiadomił dowództwo AK o tej prowokacji, dzięki czemu zlikwidowano 9 niebezpiecznych agentów.

Książkę można znaleźć na aukcjach internetowych. Niewiele informacji jest w niej o Blachowni, ale za to bardzo istotnych z punktu widzenia historycznego, które mogą posłużyć do dalszych badań.

Proszę o kontakt osoby, które mają jakiekolwiek wiadomości na temat działalności BCh w Blachowni. Po artykule o TS Sokół wystosowałem podobną prośbę i dzięki czytelnikom, udało się zebrać kilka nowych, cennych informacji, które wkrótce opublikuję. Może i tym razem uda się znaleźć ciekawe historie.