książkiokolice BlachowniXX wiek

Towarzystwo Gimnastyczne Sokół

Tradycje ruchu sokolego na ziemiach polskich sięgają początków II połowy XIX wieku. Działalność obejmowała wychowanie kulturalne, fizyczne i sport oraz wychowanie patriotyczne.

Dla ciekawostki możemy podać, że członkami Sokoła byli: Adam Asnyk, Henryk Sienkiewicz, Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Ignacy Jan Paderewski.

W Królestwie Polskim pierwsze gniazda zostały założone na przełomie lat 1895/96 także w Częstochowie.

W Blachowni Towarzystwo Gimnastyczne Sokół rozpoczęło swoją działalność na początku lat dwudziestych XX wieku, było niezbyt liczne – ok. 20 członków. Członkowie TG w Blachowni trenowali m.in.: fechtunek, strzelanie, mieli własne pieśni. W połowie lat trzydziestych gniazdo w Blachowni zawiesiło swoją działalność, na co miała wpływ przede wszystkim sytuacja ekonomiczna w Polsce.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich, którzy mają pamiątki z tamtych czasów: zdjęcia, dokumenty, itp. upamiętniające działalność Sokoła w Blachowni. Mamy nadzieję, że dzięki państwa pomocy uda nam się poszerzyć wiadomości i napisać kolejny, zapomniany rozdział z historii Blachowni.

Opracowano na podstawie: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na Ziemi Częstochowskiej w Latach 1906-1993 – Zarys Dziejów – Wydawnictwo WSP