BlachownianajnowszaXX wiek

Znak wysokości

Blachowniańskie lasy kryją w sobie wiele pięknych miejsc, ale też i ciekawych obiektów.  Idąc duktem Szlakowym w głąb lasu, po lewej stronie możemy odnaleźć dziwny, nieduży, żeliwny znak umieszczony na niewysokim, betonowym słupku porośniętym mchem.

Po odczytaniu napisu na owym znaku już wiemy co to takiego. Jest to znak wysokości zwany też reperem. Znaki takie często były umieszczane na elewacjach budynków, czy też mocowane przy ziemi i były pomocne przy  pomiarach niwelacyjnych. Szczególnie starsze repery są pięknie wykonane, znajdują się na nich np. godło i napisy. Nasz reper jest późniejszy, powojenny i widnieje na nim napis „ZNAK WYSOKOŚCI”  oraz seria i numer identyfikacyjny „AA 0001”, które mimo już nie najlepszego stanu zachowania, możemy bez problemu odczytać. Obiektów takich nie można niszczyć, gdyż podlegają ochronie prawnej.

Na historycznych forach internetowych często można spotkać działy właśnie poświęcone starym znakom wysokości, które są fotografowane i traktowane jako pamiątki dawnych lat. Również na forach rowerowych, jako ciekawostki z wycieczek możemy znaleźć zdjęcia i informacje o starych reperach. Już niedługo nadejdzie wiosna, więc będzie można samemu poszukać takich znaków. Jeśli się Wam uda takie znaleźć w naszej gminie to zachęcam do podzielenia informacją o ich lokalizacji.