Rozpoczęcie budowy kościoła w Blachowni

Jakiś czas temu, opisywałem poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę kościoła w Blachowni. Artykuł znajduje się pod tym linkiem. Można w nim było przeczytać wzmiankę rozpoczęciu  kopania fundamentów. Obszerny artykuł poświęcony temu wydarzeniu, na swoich łamach opublikował Goniec Częstochowski z roku 1924 nr 119. Zapraszam do artykułu.

Rozpoczęcie robót przy budowie kościoła w Blachowni

W dniu 21 b. m. w Blachowni, rozpoczęto kopanie fundamentów pod budowę nowego kościoła parafialnego, pod wezwaniem Królowej Korony Polskiej.

Około godziny 4 po poł. Zgromadzili się robotnicy z fabryki „Blachownia”, urzędnicy, dyrekcja oraz wiele osób z okolicznych wsi i przy dziękach orkiestry fabrycznej udali się na plac budowy. Najpierw odbyło się losowanie, kto pierwszy rozpocząć ma kopanie fundamentów, los wyciągnął jeden ze starszych robotników fabrycznych, p. Andrzej Lepeta, którego imię i nazwisko będzie zapisane na pergaminie, zamurowanym w fundamentach świątyni.

Po losowaniu ks. Dziekan Wróblewski dokonał poświęcenia placu i wygłosił przemówienie, podnosząc doniosłość budowy nowego kościoła i zaznaczając, że we wszystkich ośrodkach fabrycznych brać robotnicza jest najbardziej ofiarną na cele religijne.

Poczem złożył życzenia błogosławieństwa i pomocy Bożej w pracy rozpoczętej: ks. Proboszczowi Kubowiczowi, Komitetowi budowy z Dyrektorem Kołakowskim na czele i całej parafiji z tem przekonaniem, iż niedługo odbędzie się poświęcenie kamienia węgielnego, a wreszcie i samej zbudowanej Świątyni.

Po przemówieniu, rozpoczął kopanie losem wyznaczony robotnik, następnie Dziekan, Proboszcz i Komitet budowy wydobyli po kilka szpadli ziemi na przygotowane taczki, a następnie kilkaset osób, pod dyrekcją p. Feliksa Ebera, prowadzącego roboty, wzięło się w podniosłym nastroju do kopania i wywożenia ziemi.

Urzędnicy fabryczni, urzędnicy kolejowi ze stacji Ostrowy, robotnicy, gospodarze, kobiety i dzieci wśród wielkiego entuzyazmu wywozili ziemię, zwozili kamienie do późnego wieczoru, a wszystko przy dźwiękach fabrycznej orkiestry, która uprzyjemniała pracę.

Dobory początek rokuje na przyszłość prędkie i pomyślne ukończenie Kościoła, pierwszego pod wezwaniem Królowej Korony Polskiej. Szczęść im Boże.

Ilustrację do wpisu stanowi jedno z pierwszych zdjęć naszego kościoła. Zdjęcia zostało wykonane w 1927 roku i zamieszczone w Przewodniku Katolickim nr 49.

Źródła:

  • Goniec Częstochowski, nr 119 z 25 maja 1924 roku
  • Przewodnik Katolicki, nr 49 z 4 grudnia 1927 roku