Blachownianajnowsza

1 stycznia 1967 Blachownia uzyskała prawa miejskie

1 stycznia 1967 roku Blachownia uzyskała prawa miejskie. Stało się to za sprawą Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów (Dz.U. 1966 nr 52 poz. 318) z dnia 9 grudnia 1966 roku w sprawie utworzenia niektórych miast:

Na podstawie art. 5 ust. 1 z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa  (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje (skrót):

§1. Zalicza się do miast:

 1. w województwie gdańskim:
  osiedle Reda w powiecie wejherowskim;
 2. w województwie katowickim:
  osiedle: Klimontów, Porąbka, Zagórze w powiecie będzińskim,
  osiedle Blachownia w powiecie częstochowskim
  (…)

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1967 r.

Rozporządzenie zostało wydane przez ówczesnego Prezesa Rady Ministrów Józefa Cyrankiewicza i weszło w życie 1 stycznia 1967 roku. Właśnie tego dnia Osiedle Blachownia uzyskało prawa miejskie i zostało pełnoprawnym miastem. Całość rozporządzenia można znaleźć poniżej.

W 1967 Główny Urząd Statystyczny wydał publikację: Alfabetyczny wykaz miast, osiedli i gromad – Stan z dnia 1.I 1967 r. W tej corocznej publikacji znajduje się potwierdzenie, że z dniem 1 stycznia 1967 r. nasza Blachownia została miastem. W latach wcześniejszych przy nazwie Blachownia znajdował się opis os. – co oznaczało osiedle, w roku 1967 widniała już literka m. – miasto. Powiatem, w którym znajdowała się Blachownia, był powiat częstochowski, a symbolem terytorialnym Blachowni cyfry 1311, gdzie 13 oznacza województwo katowickie, a 11 powiat częstochowski.

W związku z uzyskaniem przez Blachownię praw miejskich, od 1 stycznia 1967 roku zmianie uległa także nazwa organu uchwałodawczego. Od tego dnia Rada Narodowa Osiedla w Blachowni została nazwana Miejską Radą Narodową w Blachowni. Pierwszym Przewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Blachowni został wybrany Julian Mleczko na sesji, która odbyła się 14 stycznia 1967 roku. Sesję prowadził Sylwester Majewski. Na pierwszej sesji podjęto 4 uchwały:

 1. o wprowadzeniu hejnału Blachowni;
 2. o przemianowaniu ulicy Szkolnej na 16 Stycznia;
 3. o ustanowieniu tytułu honorowego obywatela miasta Blachownia;
 4. o nadaniu honorowych tytułów obywateli miasta Blachownia.

Data 01.01.1967 r. znalazła się też na symbolicznym kluczu do miasta, który to przekazywany jest kolejnym włodarzom.

W 1967 roku miasto Blachownia liczyło 5500 mieszkańców. W tym też roku Blachownię nawiedziła olbrzymia trąba powietrzna. A jako ciekawostkę można dodać, że pierwszym urodzonym w mieście Blachownia był pan Sławomir, którego mogliśmy poznać na 40-leciu otrzymania praw miejskich w 2007 roku, a jego data urodzin przypada na 9. stycznia.

 

Źródła:

 • Rafał Ziółek, 40 rocznica nadania praw miejskich Blachowni 1967-2007, 2007 r.
 • GUS, Alfabetyczny wykaz miast, osiedli i gromad, 1967 r.
 • Zygmunt Kandora, Zarys historii Blachowni, 2007 r.
 • Wiadomości z Ratusza, 2007
 • www.prawo.sejm.gov.pl