Blachownianajnowsza

Dąb Niepodległości

W Blachowni historia sadzenia okolicznościowych dębów jest długa i sięga XIX wieku. Jednak najbardziej znany jest dąb zasadzony w 1928 roku, w 10. rocznicę uzyskania przez Polskę niepodległości. Drzewo zostało ogrodzone płotkiem i zamontowano przy nim pamiątkową tablicę. Miejsce posadzenia dębu znajdowało się dokładnie na skrzyżowaniu obecnych ulic Sienkiewicza i 1 Maja, gdzie budowane jest rondo. Dąb został ścięty przez niemieckich okupantów podczas II Wojny Światowej. Zdjęcie dębu z lat 20. XX  wieku można znaleźć m.in. w książce Pana Mieczysława Szkody – Procesy historyczne Blachowni w zarysie XVII – XXI wiek, a pochodzi ze zbiorów Tadeusza Gębusia, jednego z orędowników nadania temu miejscu dawnej nazwy.

18 października 2018 roku, na LXIV Sesji Rady Miejskiej w Blachowni, nadano nową nazwę placu przed Urzędem Stanu Cywilnego. Plac nazywa się Placem Niepodległości, co nawiązuje do przedwojennej historii. Dzień 11 listopada 2018 roku przejdzie ponownie do historii naszej miejscowości. Podczas obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oficjalnie nadano placowi nazwę Plac Niepodległości, a Burmistrz Blachowni Pani Sylwia Szymańska, radni Rady Miejskiej w Blachowni wraz z mieszkańcami zasadzili symboliczny Dąb Niepodległości. Odsłonięta została również tablica z nazwą placu.

W akompaniamencie orkiestry dętej z Mykanowa uczestnicy uroczystości przemaszerowali na uroczystą Mszę Świętą do Kościoła pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Blachowni, a następnie pod Pomnik Ofiar Terroru Hitlerowskiego. Pod pomnikiem Burmistrz Blachowni Pani Sylwia Szymańska wygłosiła okolicznościowe przemówienie, w którym uczciła pamięć o mieszkańcach naszego miasta, którzy walczyli o niepodległą Polskę. Takiego akcentu brakowało we wcześniejszych latach, a w tym roku pamięć o nich została wskrzeszona m.in. za sprawą tej strony, za co serdecznie dziękuję. Po przemówieniu delegacje złożyły wiązanki kwiatów, a na zakończenie odbył się występ artystyczny i poczęstunek grochówką.