ŁojkiXIX wiek

Odkrycie pokładów rudy żelaza w Łojkach

W 1894 roku wiele dziewiętnastowiecznych gazet podało informację, że w majątku Łojki Pana Stanisława Stetkiewicza zostały odkryte nowe pokłady rudy żelaza. Notki z gazety są zbyt rozbudowane, ale wato się z nimi zapoznać, gdyż są ważne dla dalszych, dużo ciekawszych historii związanych z Łojkami. Zapraszam do czytania.

Z górnictwa. (…) W majątku Łojki p. Stanisława Stetkiewicza pod Częstochową odkryto pokład rudy żelaznej.

O odkryciu pokładu rudy żelaza pisał też Kurjer Warszawski:

W Łojkach pod Częstochową właściciel tego majątku, p. Stanisław Stetkiewicz, odkrył nowy pokład rudy żelaznej.

Natomiast Gazeta Kielecka, wydana w 1896 roku, informuje, że wkrótce mają rozpocząć wydobycie rudy żelaznej w okolicach Częstochowy. Z artykułu możemy się dowiedzieć jaką nazwę otrzymał plac, na którym znajdowały się pokłady rudy. Nadano mu imię „Stanisław” od imienia właściciela majątku Pana Stetkiewicza. Cały obszar, na którym miała odbywać się eksploatacja, wynosił 246,276 sążni kwadratowych. Sążeń kwadratowy to jednostka miary wprowadzona w Rosji 11 października 1835 roku, a w Królestwie Kongresowym w 1859 roku. Jednostka obowiązywała do 1918 roku, a 1 sążeń kwadratowy to 4,5522 metra kwadratowego.

W powiecie częstochowskim, niedalekiej przyszłości rozpocznie się eksplatacyja rudy żelaznej na znaczniejszej przestrzeni. I tak: właściciel majątku Huta Stara zamierza eksploatować kopalnie rudy żelaznej na przestrzeni 200,000 sąż kw.; właściciel majątku Brzeziny p. A. Jankowski przystąpi do eksploatacyi na przestrzeni 682,000 s. kw.; T. Wójcicki ma zamiar eksploatować plac „Julijanka” na przestrzeni 250,000 sąż. kw. We wsi Kawodża inżynier górniczy p. Grosman rozwinie roboty na 250,00 sąż. kw. na placu „Dźbów”, a p. Stanisław Stetkiewicz na placu „Stanisław”, obejmującym 246,276 sąż. kw. w majątku własnym Łojki. (…)

Temat kopalnictwa rud żelaza w Łojkach jest niezwykle ciekawy i jeszcze niejednokrotnie będzie się pojawiał na naszej stronie. Zdjęcie przedstawia część danego pola wydobywczego Stanisław.

 

Źródła:

Słowo,  nr 266 z 16 listopada 1894 r.
Kurjer Warszawski, nr 318 z 18 listopada 1894 r.
Gazeta Kielecka, nr 26 z 29 marca 1896 r.