Blachownia A.D. 1827

W 1827 roku w Warszawie została wydana Tabella Miast, Wsi, Osad, Królestwa Polskiego, z wyrażeniem ich położenia i ludności, alfabetycznie ułożona w Biórze Kommissyji Rządowey Spraw Wewnętrznych i Polycyi. Długi tytuł wszystko nam wyjaśnia. W publikacji znajdziemy podstawowe informacje o każdej miejscowości Królestwa Polskiego czyli w jakim województwie, obwodzie, powiecie się znajdowały, pod jaką parafię podlegały, czyją były własnością, ile było domów i w jakiej odległości znajdowały się od miasta obwodowego.

W książce znajdziemy oczywiście Blachownię i miejscowości należące obecnie do naszej gminy.

Jak pewnie większość się domyśla, w 1827 roku Blachownia znajdowała się w powiecie częstochowskim, w obwodzie wieluńskim i województwie kaliskim. Stanowiła własność prywatną hr. Pawła Haugwitza. W Blachowni było 16 domów i 104 mieszkańców. Parafia, pod którą podległo nasze miasto, to Konopiska. Inne miejscowości naszej obecnej gminy, które znalazły się w Tabelli… to:

Brzóska – 27 domów i 183 mieszkańców

Błaszczyki – 2 domy i 23 mieszkańców

Cisie – prawdopodobnie część była prywatna i podlegała parafii w Konopiskach, liczyła 4 domy i 26 mieszkańców, a część rządowa podlegała pod parafię w Truskolasach, liczyła 28 domów i 190 mieszkańców

Gać – 5 domów i 34 mieszkańców

Gorzelnia – 8 domów i 38 mieszkańców, przy czym była to własność rządowa z parafią w Kłobucku

Malice – 6 domów i 38 mieszkańców

Łojki – 38 domów i 209 mieszkańców,  parafia, do której należały Łojki, znajdowała się w Częstochowie

Wyrazów – 18 domów i 88 mieszkańców

Trzepizury – 11 domów i 69 mieszkańców

Poniższa mapa również została wydana w 1827 roku, przedstawia województwo kaliskie. Mapa zawiera także rys statystyczny województwa z danymi z roku 1824.