50 lat temu otwarto muzeum w Blachowni

Nie każdy pamięta, a zwłaszcza młodsi mieszkańcy Blachowni, że w nieistniejącym już biurowcu ZEM Blachownia istniało muzeum, które zostało otworzone  50 lat temu – w 1968 roku. Zobaczyć w nim można było ekspozycję dotyczącą początków produkcji od 1610 roku. Najwięcej eksponatów pochodziło z Zakładów Odlewniczych i Emalierni w Blachowni. Można było także obejrzeć produkty miejscowych zakładów.

Sam również nie wiedziałem, kiedy muzeum zostało utworzone. Jednak natrafiłem na wycinek z publikacji Muzealnictwo Nr 17 z roku 1968, wydanym przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, gdzie w rozdziale drugim przeczytałem:

II. Nowe i zreorganizowane muzea

BLACHOWNIA woj. katowickie. Na wiosnę otwarta została ekspozycja muzealna przy Zakładach Odlewniczych i Emalierni w Blachowni. Ilustruje ona początki produkcji żelaza na tamtejszym terenie. Najwięcej eksponatów uzyskano od huty Blachownia. Wystawa sięga chronologicznie roku 1610.