Zawody marszowe Związku Strzeleckiego

W okresie międzywojennym w Polsce, także w Częstochowie i okolicach, bardzo prężnie działał Związek Strzelecki. Nawiązywał on do dawnej organizacji działającej pod tą nazwą z lat 1910-1914. W jego szeregach uczestniczyła w większości młodzież przedpoborowa, głównie ze wsi. Był ściśle związany z osobą Józefa Piłsudskiego. Prowadził działalność w zakresie wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego, a także działalność oświatową – przeprowadzane były kursy instruktorskie, otwierane biblioteki, czytelnie, świetlice, boiska i formowane chóry i orkiestry.

Związek organizował również imprezy masowe. O jednej z nich można przeczytać w Ilustrowanych Nowościach Częstochowskich z dnia 12 września 1926 roku. W gazecie znajduje się kilka zdjęć autorstwa Franciszka Zagóreckiego wraz z opisami. Wynika z nich, że sąd zawodników stanowili: p.p. wiceprezes radny Osóbko, M. Kasprzycka, nadkom. Kuczyński, Major Meyer, dr Kikulski, dr Paranowski, Stawczyk, prezes R. N. „Jedności”, kpt. Bojarski, kmdt Hufca Harcer. Pelc i Gawlik. Na starcie byli też przedstawiciele władz  państwowych i sędziowie: p.p. Starosta Kuhn, ks. kap. Zagrzejewski, przew. Komitetu przyjęcia zawodników, kmdt. p.p. nadkom. J. Kuczyński, dr Mikulski i dr Paranowski.

Start zawodów odbył się w Kłobucku, a meta zlokalizowana była w Blachowni, co udokumentowano na jednym ze zdjęć. Na wielkim transparencie widniał napis: CZEŚĆ ZAWODNIKOM, a poniżej NIECH ŻYJE MARSZAŁEK PIŁSUDSKI, część transparentu na zdjęciu w zdigitalizowanej postaci jest nieczytelna. Opis przy zdjęciu mówi: Mieszkańcy Blachowni godnie witali zawodników. Zdjęcie nasze przedstawia bramę tryumfalną.

Na samym zdjęciu nie widać zbyt wielu szczegółów, poza grupką kibiców, widać drogę, las i słupy telegraficzne. Możliwe, że to dzisiejsza ulica Sienkiewicza.

Zwycięzcami w biegu indywidualnym zostali: Janina Kowacka z Częstochowy i Piotr Falon z Kłobucka.