Osiemnastowieczna mapa

Po publikacji strony dostałem kilka pytań dotyczących mapy w nagłówku. Może nie jest zbyt ładna i do tego mało dokładna, ale uznałem, że na początek ten wycinek mapy będzie odpowiedni. Poniżej wyjaśniam dlaczego.

Powyższa część mapy pochodzi z XVIII wieku, a dokładnie z 1787 roku. Mapa została wykonana w skali 1:225 000, a więc jest na tyle dokładna, by mogła znaleźć się na niej nasza Blachownia, a także Błaszczyki, Cisie, Łojki i Trzepizury. Czerwone podkreślenie oznacza włości królewskie, zaś żółte duchowne. Mapa dostępna jest na wielu stronach internetowych.

Twórcą mapy był Hermann Karol de Perthées, jeden z najwybitniejszych polskich kartografów. Karol de Perthées urodził się 14 stycznia 1740 r. w Dreźnie. Wywodził się z rodziny francuskich hugenotów, osiadłej na ziemiach niemieckich. Od 1764 r. należał do grona kartografów królewskich Stanisława Augusta. W 1766 r. Karol Perthées został porucznikiem artylerii koronnej. Pod koniec 1783 r. mianowano go pułkownikiem wojska koronnego.

Mapa nosi dedykację Stanisławowi Augustowi Krolowi i Panu Swemu Naymiłościewszemu Offiaruie Karol de Perthées.

Mapa zatytułowana jest Mappa Szczegulna Woiewodztwa Krakowskiego I Xięstwa Siewierskiego, a w opisie czytamy Zrządzona Zinnych Wielu Mapp Mieyscowych Tak Dawniey Iak I Swiezo Odrysowanych Tudziez Goscincowych I Niewątpliwych Wiadomosci Wszystko Według Reguł Geograficznych I Obserwacyi Astronomicznych Przez Karol de Perthées Pułkownika Woysk Koronnych i JK M, Geografa 1787.

Z powyższego, krótkiego opisu pod tytułem można się dowiedzieć w jaki sposób powstały mapy i skąd były czerpane informacje do kartografowania.

Najważniejsze jest to, że na mapie prawdopodobnie pierwszy raz została zapisana i wymieniona nazwa Blachownia! Potwierdzają to różne źródła pisane np. Słownik Encyklopedyczny Regionu Częstochowskiego, tom II Bogdana Snocha i Stanisława Pogodzińskiego. Osobiście również nie udało mi się znaleźć wcześniejszych materiałów drukowanych z tą nazwą.