W 1991 roku zmieniono nazwy ulic w Blachowni

1 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Artykuł 1 tej ustawy mówi: Nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.

W naszym mieście, już w 1991 roku zostały zmienione nazwy ulic, które kojarzyły się z poprzednim ustrojem. I tak, uchwałą Rady Miasta-Gminy Blachownia z dnia 30 grudnia 1991 roku zmieniono nazwy ulic: ul. Świerczewskiego na ul. Sienkiewicza, ul. XV-lecia PL  jest obecnie ul. Bankową, ul. Dzierżyńskiego została zmieniona na ul. Piastów, ul. W. Wasilewskiej została zastąpiona ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Zawadzkiego na ul. Starowiejską, ul. A. Ludowej na ul. Księżycową, ul. H. Sawickiej na ul. Gwiezdną, a ul. B. Domagalskich na ul. Pogodną. Została zmieniona także nazwa osiedla domków jednorodzinnych (Działki) z 40-lecia PRL na osiedle „Leśna”.