Grodzisko: Rezerwat Zamczysko

W okolicy Blachowni możemy znaleźć bardzo ciekawe miejsca związane z najstarszą historią regionu. Jednym z takich miejsc jest miejscowość Grodzisko w której znajduje się Rezerwat Zamczysko.

Do rezerwatu można dotrzeć z Blachowni na rowerze. Duktem Szlakowym, który rozpoczyna się na wysokości ul. Dębowej jedziemy cały czas prosto, ok. 7,5 km, aż do drogi 492 (wcześniej przekroczymy drogę 494), po przeciwnej stronie kolejne 150-200 metrów i jesteśmy u celu. Bez problemu powinniśmy znaleźć rezerwat.

Rezerwat znajduje się pod zarządem Nadleśnictwa Kłobuck, obejmuje 1,35 h i został utworzony 1971 roku. W rezerwacie możemy zobaczyć piękne 200 letnie dęby w otoczeniu innych drzew m.in.: buki, modrzewie klony oraz inne rzadkie krzewy i drobne rośliny.

Jednak najciekawsze są pozostałości pradawnego grodziska, które datowane jest na XII-XIII, ale pierwsi osadnicy mogli tam być nawet kilka wieków wcześniej. Właśnie od pozostałości grodu, nazwę wzięła miejscowość Grodzisko. Z dawnej świetności tego miejsca pozostał wał zewnętrzny otaczający fosę, której szerokość wynosiła ok. 6 metrów oraz  wewnętrzny otaczający majdan grodziska o średnicy 40×50 metrów. Wały mogły mieć wysokość ok. 10 metrów, a ich szerokość sięgała 15 metrów. Od strony północnej przepływa rzeczka, przez którą do grodu prowadziła grobla. Niektóre przekazy mogą świadczyć, że gród spłonął w wyniku uderzenia pioruna ok. XII wieku, jednak znaleziska archeologiczne nie potwierdzają do końca tych legend, gdyż datowane są na XIV wiek.

Więcej na temat wczesnośredniowiecznych grodzisk znajdziemy w literaturze lub w internecie, a tymczasem możemy sami dotknąć historii i odwiedzić pobliskie Grodzisko.

zdjęcie: Geoportal