Cmentarz epidemiczny w Olszynie

W Olszynie znajduje się wiele ciekawych miejsc wartych odwiedzenia. Jadąc od centrum miasteczka ul. Klonową tuż przed lasem, po prawej stronie zobaczymy niewielkie wzniesienie, a na nim krzyż.  Na krzyżu znajdują się 2 tablice informujące, że w tym miejscu znajduje się miejsce pochówku ofiar epidemii dżumy i cholery, która miała miejsce w XVIII i XIX w. W wielu wsiach i miastach znajdują się podobne pamiątki tamtych strasznych czasów.

Napisy na tablicach brzmią:

Cmentarz masowy w Olszynie Epidemia Dżumy – Cholery

Przechodniu! Pogrzebani tu proszą o pobożne Ojcze Nasz Zdrowaś Mario 1864 – 2011